Van Delden

Doelgroep

Sinds 1998

Richten wij ons -voornamelijk- op vrije beroepsbeoefenaren (werkzaam in onder andere: automatisering, consultancy, handel, communicatie, reclame, grafische vormgeving, zorg, events et cetera).

Vaak gaat het om ZZP’ers, oftewel zelfstandigen zonder personeel. Steeds vaker kiezen professionals ervoor om onder eigen regie hun eigen koers te bepalen.

Vrijheid is een groot goed, hier zijn wij terdege van bewust. Om tijd en ruimte te creëren om uw eigen plan te maken en daarop te focussen, is het van belang dat overige zaken, zoals bijvoorbeeld de administratie en de daarmee samenhangende verplichtingen, op orde zijn.

Als dat zo is, krijgt u goed inzicht in de financiële en fiscale status van uw eigen bedrijf. Dit geeft rust, maar biedt ook perspectief: u krijgt daarmee oog voor de mogelijkheden en ontwikkelingen van uzelf en uw eigen onderneming.

Kortom u wilt zich goed kunnen concentreren op uw corebusiness. Dit is de reden, waarom u doet wat u doet!